ภาพกิจกรรม

 

ภาพกิจกรรม

นำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 

ภาพกิจกรรม

บริการวิชาการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

 

 ภาพกิจกรมม

ร่วมแข่งขันวิชาการ

 

 ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพี่สู่น้อง

 

 ภาพกิจกรรม

งานเลี้ยงบายเนียร์

 

 ภาพกิจกรรม

สอนผูกผ้าในพิธีการต่างๆ

 

 ภาพกิจกรรม

รับขวัญน้อง

 

 ภาพกิจกรรม

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสถิติจังหวัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 

 ภาพกิจกรรม

อบรมคอมพิวเตอร์

 

 ภาพกิจกรรม

การศึกษานอกชั้นเรียนที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ วิชาการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

 ภาพกิจกรรม

ต้อนรับบัณฑิต