ผลงานนักศึกษา

 

สอนผูกผ้าในพิธีการต่างๆ

https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipPKZTjFSdrDSQag6qL2dZYG_36gfIoxCDEGoBNj

 

ร่วมแข่งขันวิชาการ

https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipPzqe7lZJAcWgVrnEiqICmA6646vWkET4rONJok

 

นำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipOQvyAcOG0HAOKqu7yufrIneblD1n-WBh6WRF3q

 

บริการวิชาการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipPFeHqQGT0KA41DxS9aUqiGuBUx2V_mfAMUYgyk

 

รับขวัญน้อง

https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipPDqavuwWv9mUemm8WfBk8R8uF2ZvW3w-4nwZac