สถาบันภาษาไทยสิรินทร ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยที่เป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน จำนวน 9 โครงการอบรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ