18 ก.ค. 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

        วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้องของคณะฯ และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสได้พบคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี

 

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม