6 ส.ค. 2562 กิจกรรมบริจาคโลหิต น้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-14.00น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎   น้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช