5 ส.ค. 2562 ทีมออมสินยุวพัฒน์ลงพื้นที่ ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

        วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2562 ทีมงานออมสินยุวพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เก็บข้อมูล นำตัวอย่างน้ำผึ้งมาเข้าห้องแล็ปเพื่อวัดค่า และผลิตเป็นสบู่เหลวอาบน้ำ ส่งมอบให้ชุมชนต่อไป