9-11 ส.ค. 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาโครงการร่วมกับเครือข่ายนครศรี ดีจังฮู้ ณ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม

        ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาโครงการร่วมกับเครือข่ายนครศรี ดีจังฮู้ ณ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราข