22 ส.ค. 2562 การประชุมชี้แจง และการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ประชุมชี้แจง และการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ