23 ส.ค. 2562 ประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาผู้แทนปฏิบัติงาน การสรรหาคณบดี

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาผู้แทนปฏิบัติงาน 3 คน เป็นกรรมการการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ