27 ส.ค. 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ นำเงินรายได้จากโครงการ Run again for giving มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

        27 สิงหาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ นำเงินรายได้จากโครงการ Run again for giving มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จำนวน 506,802.96 บาท เพื่อสบทบทุนซื้ออุปปรณ์ทางการแพทย์

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : อ.อุธรณ์ แก้วซัง