10 ก.ย. 2562 ทีมงานออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ลงพื้นที่นำรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนดู สอนทำบัญชี และนำเสนอแผนการตลาด

       วันที่ 10 กันยายน 2562 ทีมงานออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่นำรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนดู สอนทำบัญชี และนำเสนอแผนการตลาด พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชน

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน