11 ก.ย. 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา "เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ"

        วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกประชาสัมพันธ์ จัดโครงการสัมมนา "เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ" ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ  โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรอุมา เรืองสังข์ นักจัดรายการวิทยุ อบจ. พบประชาชน เป็นวิทยาการ