27 ส.ค. 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการประกันสังคมสู่สถานประกอบการ

        ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประกันสังคมสู่สถานประกอบการ ณ ห้องพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช