11 ก.ย. 2562 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมสานสายใย​จากพี่สู่น้องการตลาด 62

        วันที่ 11 กันยายน 2562 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมสานสายใย​จากพี่สู่น้องการตลาด 62 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : อ.ตรีฤกษ์ เพชรมนต์ อ.ฐิติมา บูรณวงศ์