13 ก.ย. 2562 ทีมงานออมสินยุวพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ถ่ายทำ vtr กับวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงไทยบ้านคลองปีกเหนือ

        วันที่ 13 กันยายน 2562 ทีมงานออมสินยุวพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ถ่ายทำ vtr กับวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงไทยบ้านคลองปีกเหนือ ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน