24 ก.ย. 2562 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น เข้าหารือกับนายอำเภอช้างกลาง พัฒนาชุมชน และเกษตรอำเภอ

        วันที่ 24 กันยายน 2562 ผศ.สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และทีมงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น เข้าหารือกับนายอำเภอช้างกลาง พัฒนาชุมชน และเกษตรอำเภอ ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น