25 ก.ย. 2562 ประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาผู้แทนปฏิบัติงานในคณะ

        ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาผู้แทนปฏิบัติงานในคณะ ณ ห้องประชุมบุษา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ