28 ต.ค. 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ปิดรับบริจาคหลอดพลาสติก ในโครงการ "นิเทศคอน ต่ออายุหลอดให้เป็นหมอน"

        วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นักศึกษาเอกการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปิดรับบริจาคหลอดพลาสติก ส่งมอบให้กับมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวปิดโครงการ "นิเทศคอน ต่ออายุหลอดให้เป็นหมอน" และให้โอวาสกับคณะผู้จัดทำโครงการในระยะเวลา 1เดือน ซึ่งได้เปิดรับบริจาคหลอดพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 10,000หลอด ซึ่งจำนวนหลอดที่ได้รับบริจาคนั้นได้ทะลุเป้าที่กำหนดจำนวน 11,000หลอด
        ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำโครงการตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไปและส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยติดเตียงในการป้องกันบรรเทาการเกิดแผลกดทับและสร้างความตระหนักการลดปริมาณหลอดพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและขอขอบคุณผู้บริจาคทุกคน ที่ร่วมโครงการกับเราในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช