8 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมครูแนะแนวการศึกษาต่อ

        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมประชุมครูแนะแนวการศึกษาต่อ ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายในงานจะมีกิจกรรมคณบดีพบปะครูแนะแนว และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ