18 พ.ย. 2562 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพในหัวข้อ "เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน"

        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพในหัวข้อ "เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน" ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4