2 ธ.ค. 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

        วันที่ 2 ธันวาคม 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน วิทยากรโดย คุณกัญจนา สุขมาก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ