17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนโยธินบำรุง

        วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช