18 ธ.ค. 2562 Honda Dream Road โครงการฮอนด้า ถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ

        วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. บริษัทฮอนด้า เทิดพระเกียรติ นครศรีธรรมราช จำกัด จัดกิจกรรม Honda Dream Road โครงการฮอนด้า ถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ