6 ม.ค. 2563 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

คณะวิทยาการจัดการร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ณ ลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ 10.00 - 14.00 น.