8 ม.ค. 2563 ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ

        วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทำบุญคณะวิทยาการจัดการประจำปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ