9 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนจรัสพิชากร