11 ม.ค. 2563 วันเด็กแห่งชาติ 2563

        วันที่ 11 มกราคม 2563 คณะิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ ลานกิจกรรมหลังโรงแรมเคียงคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช