27 ม.ค. 2563 โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 12

        วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด จัดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 12 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับผู้ประสานงานโครงการ บจก. สิงห์ คอร์เปอร์เรชัน และผู้ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 3820 ชั้น 2 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

        กิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ "Designing for the future ออกแบบอนาคตด้วยประสบการณ์จริง" และการนำเสนอโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 12 และจัดทดสอบ IQ/EQ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ตณะการจัดการ เข้าร่วมในกิจกรรมนี้

ขอบคุณข่าวจาก : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช