30 ม.ค. 2563 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่า และสำนึกรักษ์ท้องถิ่น

        วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่า และสำนึกรักษ์ท้องถิ่น โดยมีอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในกิจกรรมในช่วงเช้ามีการพัฒนาและทำความสะอาดลานวัด และในช่วงบ่ายนักศึกษาได้เยี่ยมชมกลุ่มผ้ามัดย้อม บ้านคีรีวง โดยนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติและได้ทดลองทำผ้ามัดย้อมเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก

ขอบคุณข่าวจาก : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช