3 ก.พ. 2563 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

        วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา