4 ก.พ. 2563 ประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ

        วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ