29 ก.ค. 2563 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (CP ALL)