17 ส.ค. 2563 กิจกรรม บริจาคโลหิต เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

        วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คระวิทยาการจัดการ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 🅰️🅱️🅾️🆎 🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️ Plus1️⃣ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต❇️ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารพรหมโยธี คณะวิทยาการจัดการ