1 ก.ย. 2563 ประชุมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2564

        วันที่ 1 กันยายน 2563คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2