13 ธ.ค. 2563 กิจกรรมสายใยสัมพันธ์ รับขวัญบัณฑิตใหม่

        คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสายใยสัมพันธ์ รับขวัญบัณฑิตใหม่ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในกิจกรรม คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์จากทุกหลักสูตรกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต เล่นเกมส์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน