18 ธ.ค. 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

        คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2