17 ก.พ. 2564 ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

        วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2