19 มี.ค. 2564 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษ (หลักสูตรบัญชี)

วันที่ 19 มีนาคม 2563 หลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษ (หลักสูตรบัญชี) ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ