16 มี.ค. 2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้สูงวันในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม

วันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกกรมสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ผู้สูงวัยตามรอยพ่อ กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาทักษะผู้สูงวัยในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม สมรรถนะทางกาย ลักษณะงานและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้่ในการทำงานร่วมกัน ณ ชมรมผู้สูงอายุมะนาวหวาน 2 อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช