ประมวลภาพกิจกรรม สร้างสุขสร้างรอยยิ้มผู้สูงวัยตามรอยพ่อ

ประมวลภาพ การจัดอบรม(ไตรมาส 2) โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (C) (โครงการที่ 1) กิจกรรม สร้างสุขสร้างรอยยิ้มผู้สูงวัยตามรอยพ่อ กิจกรรมย่อยที่ 1-2 รับผิดชอบโดย อ.นิภารัตน์ นักตรีพงศ์ อ.ศศิพัชร บุญขวัญ และคณะ