27 พ.ค. 2564 ส่งมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับตัวแทนนักจัดการทางสังคม U2T สู้ภัย COVID

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบหมายอาจารย์โสภณ ชุมทองโด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ส่งมอบหน้ากากอนามัย (medical mask) และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยตัวแทนนักจัดการทางสังคม U2T สู้ภัย COVID (U2T- COVID WEEK) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกให้กับโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่อไป