23 ก.ค. 2564 กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาหบูชา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ออนไลน์ ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ จากนั้นได้นำเทียนพรรษาไปถวายจำนวน 3 วัด คือ วัดมหาชัยวนาราม วัดยวนแหล และวัดวังตะวันตก