28 พ.ย. 2561 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการขั้นสูง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจดการจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการขั้นสูง ณ ห้องบุษบาชั้น 2 อาคารพรหมโยธี คณะวิทยาการจัดการ