12 มิ.ย. 2562 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาครั้งที่ 5 (รับอิสระ) คณะวิทยาการจัดการ

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาครั้งที่5 (รับอิสระ) ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช