ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารี สุขเต็มดี นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารี สุขเต็มดี นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมประกวดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต้นกล้า HR) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเรียน 66 - 511 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา