ขอแสดงความยินดีกับ ทีม นิเทศคอน ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะภายใต้โครงการคิดดีไอดอล ปีที่ 3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิเทศคอน ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจำนวน 20,000 บาท จาก สสส. ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะภายใต้โครงการคิดดีไอดอล ปีที่ 3