ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ ด่านอุดม ได้รับรางวัลรางวัลนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในนามของคณะวิทยาการจัดการ ด้านนักปฎิบัติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ ด่านอุดม ได้รับรางวัลรางวัลนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในนามของคณะวิทยาการจัดการ ด้านนักปฎิบัติ ในงานวันราชภัฏวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ขอบคุณภาพและข่าวจาก Facebook นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช