ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช