ขอแสดงความยินดีกับ นส.แพรวรุ่ง รักษ์บางบูรณ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล NSTRU AMMASSADOR GIRL 2019

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นส.แพรวรุ่ง รักษ์บางบูรณ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล NSTRU AMMASSADOR GIRL 2019 ในการประกวด NSTRU AMBASSADOR BOY& GIRL 2019 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอบคุณภาพและข่าวจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช