ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประกาศผลรางวัลการประกวดแอนิเมชั่น Egat Animation Awards 2019 ภาคใต้ "50 ปี กฟผ. นวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นางสาวฐิตาพร นาคปนทอง และ นายชัยวุฒิ  บุญประดิษฐ์  ทีม “สาวน้อยแห่งกระบี่” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท ในงานประกาศผลรางวัลการประกวดแอนิเมชั่น Egat Animation Awards 2019 ภาคใต้ "50 ปี กฟผ. นวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล / นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

View the embedded image gallery online at:
http://manage.nstru.ac.th/ms/congratulations/1198-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-1-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-egat-animation-awards-2019-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-50-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%9C-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2#sigProId4a62225b1b